Post hình ảnh: Dán url hình ảnh vào comment Tăng size chữ : Dán [size="26"] vào trước comment